معنی و ترجمه کلمه earmarking به فارسی earmarking یعنی چه

earmarking


علامت گذارى ،مشخص کردن
علوم نظامى : تفکيک کردن جدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها