معنی و ترجمه کلمه earth's attraction به فارسی earth's attraction یعنی چه

earth's attraction


ربايش زمين ،جاذبه زمين
علوم مهندسى : قوه جاذبه زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها