معنی و ترجمه کلمه earth resistance meter به فارسی earth resistance meter یعنی چه

earth resistance meter


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى مقاومت زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها