معنی و ترجمه کلمه earthenware به فارسی earthenware یعنی چه

earthenware


سفالين ،سفال ،ظروف گلى ،گل سفالى
علوم مهندسى : ظروف سفالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها