معنی و ترجمه کلمه earthworks به فارسی earthworks یعنی چه

earthworks


عمليات خاکى ،خاک کارى ،کارهاى خاکى
معمارى : خاکريزى و خاکبردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها