معنی و ترجمه کلمه economic good به فارسی economic good یعنی چه

economic good


بازرگانى : کالاى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها