معنی و ترجمه کلمه economic rehabilitation به فارسی economic rehabilitation یعنی چه

economic rehabilitation


بازرگانى : توانبخشى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها