معنی و ترجمه کلمه economic sanctions به فارسی economic sanctions یعنی چه

economic sanctions


تحريم اقتصادى
بازرگانى : مجازاتهاى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها