معنی و ترجمه کلمه economic section به فارسی economic section یعنی چه

economic section


عمران : انتخاب سطح مقطع مناسب از نظر اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها