معنی و ترجمه کلمه economic self sufficiency به فارسی economic self sufficiency یعنی چه

economic self sufficiency


بازرگانى : خودکفائى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها