معنی و ترجمه کلمه economic wealth به فارسی economic wealth یعنی چه

economic wealth


بازرگانى : ثروت اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها