معنی و ترجمه کلمه economist به فارسی economist یعنی چه

economist


متخصص اقتصاد
قانون ـ فقه : اقتصاددان
بازرگانى : اقتصاددان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها