معنی و ترجمه کلمه ectoplasm به فارسی ectoplasm یعنی چه

ectoplasm


طبقه خارجى سيتوپلاسم که بدون دانه و نسبتا سفت است ،برون مايه
روانشناسى : جسم اثيرى ،برون مايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها