معنی و ترجمه کلمه effete به فارسی effete یعنی چه

effete


از کارافتاده ،فرسوده ،نيروى خود را ازدست داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها