معنی و ترجمه کلمه efficiency unit به فارسی efficiency unit یعنی چه

efficiency unit


بازرگانى : واحد کارايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها