معنی و ترجمه کلمه effort به فارسی effort یعنی چه

effort


تقلا،تلاش ،کوشش ،سعى
روانشناسى : تلاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها