معنی و ترجمه کلمه egotist به فارسی egotist یعنی چه

egotist


)egoist(خودپرست
روانشناسى : خودخواه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها