معنی و ترجمه کلمه electric drive به فارسی electric drive یعنی چه

electric drive


علوم مهندسى : محرکه الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها