معنی و ترجمه کلمه emotional lability به فارسی emotional lability یعنی چه

emotional lability


روانشناسى : نااستوارى هيجانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها