معنی و ترجمه کلمه encrypted به فارسی encrypted یعنی چه

encrypted


متن رمز شده
علوم نظامى : متن رمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها