معنی و ترجمه کلمه endow (for pious purposes) به فارسی endow (for pious purposes) یعنی چه

endow (for pious purposes)


وقف کردن
قانون ـ فقه : بخشش و اعطا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها