معنی و ترجمه کلمه enemy in liken of friend به فارسی enemy in liken of friend یعنی چه

enemy in liken of friend


دشمن در لباس دوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها