معنی و ترجمه کلمه energy regeneration به فارسی energy regeneration یعنی چه

energy regeneration


علوم مهندسى : بازيابى انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها