معنی و ترجمه کلمه enfant terrible به فارسی enfant terrible یعنی چه

enfant terrible


مزاحم ،کسى که با اظهارات بى جاوکارهاى بى موردموجب تصديع خاطرگردد،مصدع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها