معنی و ترجمه کلمه engineered performance به فارسی engineered performance یعنی چه

engineered performance


علوم نظامى : زمان لازم براى اتمام يک واحد از کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها