معنی و ترجمه کلمه espiegle به فارسی espiegle یعنی چه

espiegle


بشوخى ،از روى شوخ طبعى ،سبکسرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها