معنی و ترجمه کلمه essential به فارسی essential یعنی چه

essential


حياتى ،ضرورى ،واجب ،بسيارلازم ،اصلى ،اساسى ،ذاتى ،جبلى ،لاينفک ،واقعى ،عمده ،مصادره کردن
قانون ـ فقه : ذاتى
علوم نظامى : ضرورى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها