معنی و ترجمه کلمه estuarine به فارسی estuarine یعنی چه

estuarine


مصب
زيست شناسى : دهانگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها