معنی و ترجمه کلمه everyone به فارسی everyone یعنی چه

everyone


همه ( کس) ،هرکس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها