معنی و ترجمه کلمه excavation in river bed به فارسی excavation in river bed یعنی چه

excavation in river bed


عمران : خاکبردارى در بستر رودخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها