معنی و ترجمه کلمه excitatory به فارسی excitatory یعنی چه

excitatory


تهيجى
روانشناسى : تحريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها