معنی و ترجمه کلمه excursionist به فارسی excursionist یعنی چه

excursionist


گردش کننده ،گردش رونده ،سياح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها