معنی و ترجمه کلمه exponential curve به فارسی exponential curve یعنی چه

exponential curve


شيمى : منحنى نمايى
روانشناسى : منحنى توانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها