معنی و ترجمه کلمه exposure station به فارسی exposure station یعنی چه

exposure station


علوم هوايى : ايستگاه هوايى
علوم نظامى : ايستگاه هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها