معنی و ترجمه کلمه expression به فارسی expression یعنی چه

expression


اصطلاح ،اظهار،عبارت ،حالت ،جلوه ،مبين ،بيان ،تجلى ،ابراز،کلمه بندى ،سيما،قيافه
کامپيوتر : عبارت
معمارى : القاى حالت
قانون ـ فقه : تعبير
روانشناسى : عبارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها