معنی و ترجمه کلمه face-centered cubic lattice به فارسی face-centered cubic lattice یعنی چه

face-centered cubic lattice


شيمى : شبکه مکعبى مراکز وجوه پر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها