معنی و ترجمه کلمه factor mobility به فارسی factor mobility یعنی چه

factor mobility


بازرگانى : تحرک عوامل توليد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها