معنی و ترجمه کلمه feasibilty به فارسی feasibilty یعنی چه

feasibilty


امکان پذيرى ،عملى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها