معنی و ترجمه کلمه federate به فارسی federate یعنی چه

federate


متحد کردن ،وابسته ،هم پيمان ،هم عهد کردن ،متعهد کرد،تشکيل کشورهاى متحد دادن
علوم نظامى : متحد شدن اتحاديه تشکيل دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها