معنی و ترجمه کلمه firing lock به فارسی firing lock یعنی چه

firing lock


علوم نظامى : قفل اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها