معنی و ترجمه کلمه first watch به فارسی first watch یعنی چه

first watch


نگهبانى شامگاه( ازساعت ¹¹/¹ 2تا ¹¹)24/،پاس اول
علوم نظامى : پاس شب
علوم دريايى : نگهبانى شامگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها