معنی و ترجمه کلمه fleshiness به فارسی fleshiness یعنی چه

fleshiness


فربهى ،چاقى ،گوشتالويى ،مغزدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها