معنی و ترجمه کلمه flux density به فارسی flux density یعنی چه

flux density


تراکم فشار
الکترونيک : چگالى شاره
علوم هوايى : چگالى شار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها