معنی و ترجمه کلمه fly به فارسی fly یعنی چه

fly


در اهتزاز بودن ،فرستادن توپ واليبال به ارتفاع زياد پارچه سقف چادر،توپ هوايى ،طعمه مصنوعى بشکل حشره( ماهيگيرى)،طول پرچم ، : )n.& vt.&vi.(مگس ،حشره پردار،پرش ،پراندن ،پرواز دادن ،بهوافرستادن ،افراشتن ،زدن ،گريختن از،فرار کردن از،دراهتراز بودن ،پرواز کردن، : )adj.(تيز هوش ،چابک وزرنگ
علوم مهندسى : پريدن پرواز
ورزش : طعمه مصنوعى بشکل حشره
علوم نظامى : پريدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها