معنی و ترجمه کلمه foison به فارسی foison یعنی چه

foison


محصول فراوان ،فراوان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها