معنی و ترجمه کلمه folder به فارسی folder یعنی چه

folder


پوشه ،لفاف( در کاغذ)،تاه کن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها