معنی و ترجمه کلمه folding machine به فارسی folding machine یعنی چه

folding machine


علوم مهندسى : دستگاه خم کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها