معنی و ترجمه کلمه foolishness به فارسی foolishness یعنی چه

foolishness


نادانى ،عدم مناسبت ،ناشايستگى ،جهل
قانون ـ فقه : سفاهت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها