معنی و ترجمه کلمه foreign policy به فارسی foreign policy یعنی چه

foreign policy


سياست خارجى
قانون ـ فقه : سياست خارجى
علوم نظامى : خط مشى عمل خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها