معنی و ترجمه کلمه frailty به فارسی frailty یعنی چه

frailty


سستى ،ضعف اخلاق ،نحيفى ،خطايى که ناشى ازضعف اخلاقى باشد،بيمايگى ،نااستوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها